Campus Service

IKT specifikationer

IKT specifikationer

AAU er som statslig bygherre forpligtet til at opfylde kravene om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT) i byggeriet.

Kravene er specificeret i BEK. nr. 1381 af 13.12.2010

  • ydelsesspecifikation

Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. Denne specifikation overlader praktiske forhold til nærmere konkretisering i underbilag (IKT- tekniske specifikationer), der udfyldes af AAU i samarbejde med rådgiver under projektopstart.

Download IKT Ydelsesspecifikation

  • kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation er gældende grundlag for kommunikation på byggesagen, Den specificerer de forskrifter for digital kommunikation, der skal overholdes på byggesagen.

Download IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

  • CAD specifikation

bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 – 7 er afvigelser til bips C202.
Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Download IKT CAD Specifikation

  • afleveringsspecifikation

Denne projektspecifikke beskrivelse er gældende for den digitale aflevering af D&V-dokumentation på byggesagen.

Download IKT Afleveringsspecifikation