Spring til indhold
ForsideCampus inde og ude

Campus Service

Fysisk studiemiljø

Hos Campus Service arbejder vi med udvikling af det fysiske og æstetiske studiemiljø for at AAU kan tilbyde optimale rammer, der understøtter det faglige og sociale miljø samt fremmer de studerendes læring og trivsel.

Campus Service

Fysisk studiemiljø

Hos Campus Service arbejder vi med udvikling af det fysiske og æstetiske studiemiljø for at AAU kan tilbyde optimale rammer, der understøtter det faglige og sociale miljø samt fremmer de studerendes læring og trivsel.

”Studiemiljøerne skal afspejle den tid vi lever i og samarbejdsformerne på arbejdsmarkedet"

Olav Geil, Prodekan for uddannelse, Det ingeniør- og naturvidenskabelige Fakultet

Hos Campus Service arbejder vi for at vedligeholde og udvikle optimale fysiske rammer, der på bedste vis understøtter de studerendes
studieliv på Campus.

Indsatsen med udvikling af det gode studiemiljø tager udgangspunkt i ønsker og behov fra institutterne og de studerende. I udviklingsarbejdet arbejder vi systematisk med brugerinddragelse, hvor de studerende involveres i processen. 

Vores procedure sikrer løbende evaluering og kvalitetssikring, ligesom vi opsamler vores indsatser og resultater i en årsrapport. 

Studiemiljøprojekter i 2023/2024

Siden opdateres løbende med årets projekter