Spring til indhold

Campus Service

Walk and Talk

Campus Service ønsker at skabe gode rammer for mere bevægelse og frisk luft i løbet af arbejdsdagen på Campus. I Outlook kan du booke og anvende en fastlagt Walk and Talk-rute på AAU, Aalborg Øst.

Campus Service

Walk and Talk

Campus Service ønsker at skabe gode rammer for mere bevægelse og frisk luft i løbet af arbejdsdagen på Campus. I Outlook kan du booke og anvende en fastlagt Walk and Talk-rute på AAU, Aalborg Øst.

Walk and Talk - det udendørs møderum på AAU

Få mere bevægelse og energi på kontoen

Den blå Walk and Talk rute er på 2 km og tager ca. en halv time at gå i roligt tempo. Ruten er opmærket med blå pile, så det er intuitivt at komme rundt i campusområdet.

På ruten kommer man forbi bl.a. væksthuse (som kan bruges til korte ophold eller notatskrivning), kunst, kantiner, samt vores Vild med Vilje arealer.

Hvorfor holde gående møder?

En tur ud i den friske luft giver inspiration og ny energi. Det øger sundhed og trivsel – og det holder energiniveauet oppe - også efter mødet sidst på eftermiddagen.

Et møde væk fra det gængse mødelokale kan også bidrage til en anden og evt. mere åben og fortrolig dialog.

Hvilke mødetyper er velegnede til walk and talk møder?

  • Møder med få deltagere eller opdelt i mindre grupper (2-3 personer)
  • Møder med fokus på idégenerering og projektudvikling
  • Møder med fokus på problemløsning
  • Møder med afklaring af konkrete svar
  • Møder med fokus på refleksion over egen eller gruppens virke
  • Møder med henblik på at lære nye samarbejdspartnere at kende

Har du spørgsmål om Walk and Talk-ruten kan du kontakte Ann Cecilie Shaffry Würtz eller Rasmus Simonsen fra Arbejdsmiljøsektionen