Spring til indhold

Campus Service

Vild med vilje

På campus lader vi nogle af de tidligere tætklippede græsarealer vokse vildt. Det gavner både arbejdsmiljø, æstetik, økonomi og naturen.

Campus Service

Vild med vilje

På campus lader vi nogle af de tidligere tætklippede græsarealer vokse vildt. Det gavner både arbejdsmiljø, æstetik, økonomi og naturen.

Vild med Vilje

Vores gartnerteam i Campus Service søger at mindske brugen af energi på græsklipning og tilsvarende øge ressourceforbruget til studiemiljøforbedrende tiltag, såsom bedre udendørs opholdsarealer med øget synlighed til ”den vilde natur”.

”I disse grønne tider skal vi være meget bevidste om at sikre miljørigtige arbejdsprocesser. Vild Med Vilje understøtter at vi får en meget større mangfoldighed af planter og dyr på campusarealerne, og samtidigt betyder nedsat maskinbrug også mindre udledning af skadelige gasser og partikler. Derfor kan jeg stå inde for den måde vi passer vores arealer på. Vi vil gerne støtte den grønne udvikling i gartnerafdelingen på AAU.”

Rasmus Gamborg Kithim, Fagkoordinator for gartnerteamet

De vilde arealer slås 1-2 gange om året og det afklippede materiale samles op. Denne slåning skaber mulighed for forskellige blomstrende planter og dermed bedre vilkår for insekter og andet dyreliv. På nogle større græsarealer hjælpes insekterne lidt på vej med udsåning af forskellige flerårige blomstrende urter, ligesom der opsættes insekthoteller i hele Campus Øst

Der er desuden opsat falkekasser på nogle af de nye høje bygninger i området.  Håbet er, at der flytter vandrefalke ind, som kan holde mågerne i skak.

I alt er der udlagt 45.000 m2 natur med krat, græs og vilde urter, der bare får lov til at komme af sig selv, 25.000 m2 med udsået engfrøblanding og
5.000 m2 med vilde skråninger. AAU er dermed omgivet af i alt 75.000 m2 varieret vild natur med klippede stiforløb.