Spring til indhold
Forside

Campus Service

Bæredygtigt campus

I Campus Service er bæredygtighed allestedsnærværende i arbejdet med drift af universitets bygninger og arealer. Vi arbejder strategisk med energisparemålsætning, energioptimering, affaldssortering, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, indkøb af kvalitetsmøbler og CO2 regnskab.

Affaldshåndtering på AAUEnergioptimeringVild med viljeSustainable Campus ForumBæredygtighed på AAU

Campus Service

Bæredygtigt campus

I Campus Service er bæredygtighed allestedsnærværende i arbejdet med drift af universitets bygninger og arealer. Vi arbejder strategisk med energisparemålsætning, energioptimering, affaldssortering, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, indkøb af kvalitetsmøbler og CO2 regnskab.

Affaldshåndtering på AAUEnergioptimeringVild med viljeSustainable Campus ForumBæredygtighed på AAU

Bæredygtigtighed

Campus Service  samarbejder ofte med studerende i såkaldte Mega Projects, hvor de studerende  kan bruge AAU som Living Lab og skrive projekter om aktuelle konkrete bæredygtighedsudfordringer. På den måde de er med til at skabe viden for verden og et endnu mere bæredygtigt AAU.

Læs mere om megaprojekter

Samtidig indgår vi i samarbejde med andre universiteter i Danmark, Norden og i hele Europa, hvor vi videndeler og lærer af hinandens erfaringer mod bæredygtig udvikling. Campus Service bidrager med viden til årlige internationale ranking undersøgelser, der er med til at vise os, hvor langt vi er med bæredygtighedsarbejdet i sammenligning med universiteter over hele verden. 

I Campus Service har særligt to tiltag fået stor bevågenhed i og uden for universitetet:

  • Som det første Universitet i Danmark omlagde vi vores arealer til Vild med vilje til stor glæde for studerende og medarbejdere på AAU, samt selvfølgelig for dyr og insekter i området.
  • Skabelsen af Sustainable Campus Forum, hvor studenter- og medarbejderrepræsentanter har fået et forum til at samle alle de mange emner og ideer, der kommer til bæredygtig drift af universitetet.