Spring til indhold

Campus Service

Parkering på AAU Aalborg

Parkeringsreglerne på campusområderne i Aalborg er pålagt AAU af Aalborg kommune og følger kommunens regler om offentlig parkering. Der kan påregnes rundering af P-vagter.

Se gældende regler om parkeringParkering Campus CPHParkering Campus Esbjerg

Campus Service

Parkering på AAU Aalborg

Parkeringsreglerne på campusområderne i Aalborg er pålagt AAU af Aalborg kommune og følger kommunens regler om offentlig parkering. Der kan påregnes rundering af P-vagter.

Se gældende regler om parkeringParkering Campus CPHParkering Campus Esbjerg

Parkeringspladser - Campus Aalborg

Parkering skal fortrinsvis ske på de store parkeringspladser vest for Pontoppidanstræde, nord for Fibigerstræde, syd for Kroghstræde, syd for Thomas Manns Vej og på Fredrik Bajers Vej. På disse pladser er der fri parkering uden tidsbegrænsninger.

Inde på universitetsområdet er der opmærket et begrænset antal P-pladser. Parkering er kun tilladt på de opmærkede pladser. Hvis man parkerer udenfor de opmærkede pladser, risikerer man at blive noteret af P-vagterne.

Parkeringstilbud i Aalborg City

Som AAU-ansat eller -studerende kan du tegne abonnement til at benytte  Q-parks parkering ”Kulturen” ved Musikkens Hus i hverdagene kl. 07.00–18.00. Bemærk, at du selv indgår en aftale med Q-park, og at AAU ikke er forpligtet over for parterne.

Kontakt Q-park

Handicap parkering

P-pladserne er til benyttelse for alle handicapbiler. Det er ikke muligt at reservere en P-plads til et bestemt bilnummer.

Parkerede handicapbiler skal have et handicapskilt i forruden. Hvis der bliver behov for flere handicappladser bedes man rette henvendelse til campus@adm.aau.dk

Parkeringslicens påkrævet ved NOVI

På parkeringspladserne ved NOVI på Niels Jernes Vej 6, 8, 10, 12, 14 samt Alfred Nobels Vej 21-27 er der rundering af Q-Park-vagter og  påkrævet parkeringslicens. 

Ansatte på AAU kan få parkeringslicenser til NOVI's parkeringsarealer ved henvendelse til Facility Support, facilitysupport@adm.aau.dk med oplysning om navn, arbejdsmail og bilens registreringsnummer.

Studerende kan ikke få parkeringslicens.

P-tilladelser til institutbiler

Hvis der er behov for plads til institutbiler, kan der eventuelt anvises (nye) pladser af Campus Service. Sådanne pladser vil blive skiltet med ”Privat parkering” og bilnummer. Etablering vil blive for instituttets egen regning. 

Tilladelse til parkering uden for opmærkede p-pladser

Endvidere kan der søges særlig P-tilladelse, som giver lov til at parkere udenfor de opmærkede P-pladser. Tilladelserne er beregnet til servicebiler, f.eks. institutbiler, samt interne og eksterne håndværkere, som har behov for at parkere tæt ved en given indgang. Sådanne tilladelser vil være tidsbegrænsede.

Ansøgning om parkeringstilladelser til institutbiler, servicebiler m.m.  rettes til Campus Service, Mary Christensen, mch@adm.aau.dk.