Spring til indhold

Campus Service

Vores værdier

Campus Service har fem kerneværdier, som ligger til grund for vores daglige arbejde. De fem værdier er formuleret af medarbejderne gennem  organisationsudviklingsprojektet "God Campus Service".

Campus Service

Vores værdier

Campus Service har fem kerneværdier, som ligger til grund for vores daglige arbejde. De fem værdier er formuleret af medarbejderne gennem  organisationsudviklingsprojektet "God Campus Service".

Brugerforståelse

Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og vi forventningsafstemmer vores opgaveløsning.

Den gode løsning

Vi er på forkant og leverer en løsningsorienteret og værdiskabende indsats med høj kvalitet i et konstruktivt samarbejde.

Samarbejde

Vi har helhedssyn og samarbejder på tværs med henblik på at skabe løbende forbedringer.

Ledelse

Vi bedriver tydelig ledelse i alle led gennem en anderkendende og dialogbaseret tilgang.

Trivsel

Vi udbygger arbejdsglæde, engagement og trivsel samt prioriterer faglig og personlig udvikling, så vi til stadighed fremstår som en attraktiv arbejdsplads med et sundt og godt arbejdsmiljø.