Spring til indhold

Sansehave i Aalborg Øst

Tag et frikvarter og forkæl dine sanser - kom og nyd, snus, rør og lyt til naturen i sansehaven, som du finder ved Thomas Manns Vej

Sansehave i Aalborg Øst

Tag et frikvarter og forkæl dine sanser - kom og nyd, snus, rør og lyt til naturen i sansehaven, som du finder ved Thomas Manns Vej

Fra fælleshaver til sansehave

I løbet af 2024 omlægger vi fælleshaverne til en sansehave.

I 2019 blev der udlagt campusareal i Aalborg Øst til fælleshaver for studerende og ansatte. Projektet var på daværende tidspunkt en stor succes, men de sidste par år har desværre kun ganske få ønsket at gøre brug af tilbuddet.

Gartnerteamet ønsker derfor at skabe nyt liv i området med en sansehave, hvor man som bruger kan opleve et haveanlæg, der udover at skabe rekreative muligheder for ophold og hygge også byder på en masse sanseindtryk (duft, røre, smage, se og høre).

I de kommende måneder af forår og sommeren 2024 arbejdes der, når de øvrige arbejdsopgaver tillader det, på at udvikle haven i retning af mere naturnært område med fokus på hjemhørende arter, som kan bidrage til at øge biodiversiteten i området og spille sammen med de øvrige biodiversitetstiltag, som AAU har gjort på campus.

Projektet er bl.a. også en del af uddannelsesforløb i gartnerteamet i retning mod en mere naturnær drift.

Ambitionen for sansehaven er blandt andet:

  • At udvikle ny natur og nye levesteder for dyr og planter og hjælpe med flere fødekilder for at øge mangfoldigheden af levende organismer
  • At være en showcase for biodiversitet & bæredygtighed – og som inspiration til at det også kan lade sig gøre i brugernes eventuelle egen have til billige penge og ved brug af genbrugsmaterialer
  • At skabe et anlæg hvor vi som mennesker nærmer os naturen og ikke omvendt, hvor naturen ofte skal tilnærmes mennesket
  • At gøre en indsats for klima, miljø og biodiversitet
  • At bidrage til grøn omstilling af driften, så vi får erfaring med at omlægge processer med negativ indflydelse på klimaet til enten at have en neutral eller positiv klimaeffekt
  • At støtte op om de 17 verdensmål og bidrage til et godt fysisk studie- og arbejdsmiljø.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte gartnerteamet eller koordinator for fysisk studiemiljø (fysiskstudiemiljoe@adm.aau.dk)