Spring til indhold
Forside

Om Campus Service

Sammen med AAU's politiske og administrative ledelse sikrer Campus Service de optimale fysiske forhold – såvel udvendigt som indvendigt – for afvikling af universitetets undervisnings-, forsknings- og serviceaktiviteter inden for de givne ressourcer.

Campus Service ledes af campusdirektør Mogens Juul Møller og er organiseret i tre afdelinger:

Administration & Planlægning

Administration & Planlægning er en tværfaglig stabsfunktion i Campus Service. Vi varetager kontraktstyring af lejemål, fysisk planlægning af campusområdernes udvikling, rådgivning af AAU’s faglige områder angående miljø- og arbejdsmiljø samt den generelle sekretariatsfunktion for Campus Service.

Medarbejdere i Administration & Planlægning

Byggeri & Drift

Afdelingen for Byggeri og Drift består af Team Byggeri og Team Drift. Vi arbejder med udvikling og drift af universitetets bygningsportefølje, som AAU dels lejer af dels Bygningsstyrelsen (BYGST), dels private udlejere.

Medarbejdere i Byggeri & Drift

Facility Service

Facility Service omfatter CAS Security, CAS service samt Facility Support. Vi har en stor berøringsflade med universitetets ansatte og studerende. Afdelingen varetager endvidere tilsyn og opfølgning på alle rengøringskontrakter.

Medarbejdere i Facility Service