Campus Service

Om Campus Service

Om Campus Service

Campus Service ledes af Campusdirektør Mogens Juul Møller og er en del af AAU's Fælles Service.

Campus Service er organiseret i tre afdelinger:

Den overordnede opgave er, sammen med AAU's politiske og administrative ledelse, at sikre optimale fysiske rammer – såvel udvendigt som indvendigt – for afvikling af universitetets undervisnings-, forsknings- og serviceaktiviteter inden for de givne ressourcer.

Medarbejdere i Campus Service

campusdirektør