Campus Service

Grønne arealer

Udendørs arealer

Gartnerafdelingen renholder og plejer grønne områder. Herunder græsklipning, gødskning og beskæring samt opsyn med løse og faste belægninger, som repareres eller udskiftes efter behov.

vild med vilje

Campus Service søger at mindske brugen af energi på græsklipning og tilsvarende øge ressourceforbruget til studiemiljøforbedrende tiltag, såsom bedre udendørs opholdsarealer med øget synlighed til ”den vilde natur”.

Campus Service har derfor besluttet, at lade nogle af de tidligere tætklippede græsplæner vokse vildt, fordi det har adskillige fordele både for arbejdsmiljø, æstetik, økonomi og naturen. De vilde arealer slås 1-2 gange om året og det afklippede materiale samles op. Denne slåning skaber mulighed for forskellige blomstrende planter og dermed bedre vilkår for insekter og andet dyreliv. På nogle større græsarealer hjælpes insekterne lidt på vej med udsåning af forskellige flerårige blomstrende urter.

Der er desuden opsat falkekasser på nogle af de nye høje bygninger i området.  Håbet er, at der flytter vandrefalke ind, som kan holde mågerne i skak.

I alt udlægges der:

45.000 m2 natur med krat, græs og vilde urter, der bare får lov til at komme af sig selv.
25.000 m2 med udsået engfrøblanding
5.000 m2 med vilde skråninger

Fra 2019 omgives AAU dermed af i alt 75.000 m2 varieret vild natur med klippede stiforløb.

Der er dog også prydtiltag på tegnebrættet på udvalgte steder, såsom urtehaver, markante blomstersøjler/- opsatser, forårsløgplanter m.v. ved de trafikale knudepunkter for at forskønne arealerne.