Campus Service

Digital bygningsinformation

Digital bygningsinformation

Er en enhed under Byggeri og Drift, som varetager administration og løbende digitalisering og ajourføring af alt tegningsmateriale vedrørende universitetes bygninger. Her findes plantegninger over bygninger, som er er opdateret digitalt i dwg- eller revit format. Derudover forefindes installationstegninger m.m. også digitalt for de nyeste bygninger.

Download bygningstegninger (kræver AAU-login)

 

building support og bim

Enheden løser også opgaver indenfor digitalt byggeri, herunder BIM (Building Information Modelling), samt udvikling, koordinering og implementering af afdelingens it-systemer:

  • BS – Building Support, som er et værktøj til indrapportering af bygningsrelaterede fejl og mangler. Forventes taget i brug i løbet af 2016

Link til Building Support (kræver AAU-login)

  • Mdoc FM: Et program til registrering af universitetets bygningsmasse, herunder registrering af lokalerne, lokalernes areal, brugere og anvendelse. En registrering, der bl.a. anvendes ved beregning af den interne husleje, rengøringssekvenser og planlægning af rokader.

 

adresser

Afdelingen udarbejder og ajourfører endvidere en liste med forkortelser på alle AAU-adresser.

Se liste med forkortelser på adresser