Campus Service

Bygningsvedligehold

Bygningsvedligehold

Bygningsstyrelsen administrerer planlægningen og økonomien i forbindelse med nybygninger, større tilbygninger og udvendigt vedligehold af universiteternes bygninger og terræn.

Bygningsstyrelsen er den juridiske bygherre, når der er tale om nybyggerier og større tilbygninger. AAU's tekniske personale deltager i planlægningen og styringen af opførelsen af disse projekter.