Campus Service

Ombygninger og småreparationer

Ombygninger

Når brugerne i institutter, fakulteter eller i administrationen har en plan om en ombygning i universitetets bygninger, skal Campus Service kontaktes. Herefter vil Bygningsgruppen i samarbejde med brugeren projektere opgaven og sørge for, at arbejdet bliver gennemført i henhold til bygningsreglementet og gældende lovgivning.

Som hovedregel skal en ombygning finansieres af instituttet/fakultetet. Ved større ombygningsprojekter kan AAU’s ledelse ansøges om en særlig bevilling. Dette kan gøres ved at sende en ansøgning til Campus Service, der formidler kontakten til den ansvarlige for de fysiske forhold på AAU.

Proceduren for en ombygning

  • Instituttet, fakultetet eller administrationen har plan om en ombygning
  • Kontakt Campus Service
  • Campus Service udarbejder projektforslag – (byggetilladelse, finder håndværkere og beregner økonomi)
  • Campus Service sender projekt og økonomien for ombygningen til godkendelse ved brugeren.
  • Brugeren godkender økonomi og projekt.
  • Projektet påbegyndes.
  • Når projektet er udført fremsender Campus Service en intern faktura til brugeren.

Større vedligeholdelsesprojekter

Større vedligeholdelsesprojekter gennemføres og finanseres af Campus Service. Bygningsgruppen sørger for, at arbejdet bliver udført.

Småreparationer - brug building support

Småreparationer kan f.eks. være malerbehandling af de enkelte kontorer/lokaler, reparation og justering/smøring af døre og vinduer, reparation af gulvbelægning og lignende opgaver.
I disse tilfælde oprettes sagen via Building Support.