Campus Service

studiemiljø på aau

studiemiljø på aau

studiemiljø på aau


Hos campus service arbejder vi med udvikling af det fysiske og æstetiske studiemiljø. Vores mål er at AAU skal tilbyde optimale rammer, der understøtter det faglige og sociale miljø samt fremmer de studerendes læring og trivsel. 

Vores indsats tager udgangspunkt i ønsker og behov fra institutterne og de studerende. I udviklingsarbejdet arbejder vi systematisk med brugerinddragelse, hvor de studerende involveres i processen. 

Vores procedure sikrer løbende evaluering og kvalitetssikring, ligesom vi opsamler vores indsatser og resultater i en årsrapport. 

se hvordan vi arbejder med at udvikle studiemiljøet på aau

årsrapporter

Her kan du læse årsrapporterne og se, hvilke resultater, arbejdet med udvikling af studiemiljøet giver.