Campus Service

Arbejdsklausul vedrørende bygge- og anlægsarbejde

Arbejdsklausul vedrørende bygge- og anlægsarbejde

Den danske stat er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at tjenesteydere og deres eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri.

Se standardklausuler vedr. arbejdsvilkår m.m.