Campus Service

Transportopgaver

Mindre transportopgaver kan varetages af Facility Support Team Øst. Større transportopgaver skal varetages af eksternt flyttefirma jf. AAU's indkøbsaftaler.

Mindre transportopgaver skal bookes via fsto@adm.aau.dk minimum 5 arbejdsdage før det ønskede tidspunkt for opgaven. Såfremt Teamleder i Facility Support Team Øst vurderer, at det er for stor en opgave, skal rekvirenten selv kontakte flyttefirma jf. AAU's indkøbsaftaler.

Mindre transportopgaver udføres som udgangspunkt mandag og torsdag. Kørsler foretages indenfor normal arbejdstid og såfremt dette ikke er muligt, vil rekvirenten blive faktureret med de ekstra omkostninger dette må medføre.

Internationalt Boligkontor samt Studentersamfundet

Kørsler for Internationalt Boligkontor samt Studentersamfundet tilstræbes at kunne udføres på disse dage så vidt det er muligt. Kørslerne for Studentersamfundet omfatter udelukkende kørsler uden beregning ifm. studiestart eller andre strategisk vigtige arrangementer for AAU – al øvrig kørsel for Studentersamfundet samt andre studenterforeninger, herunder DSE, vil blive faktureret jf. gældende takster.

Ad hoc-opgaver

Ad hoc-opgaver kan forekomme, men vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet af Teamleder for Facility Support Team Øst om opgaven kan løftes eller ej. Hvis dette ikke er muligt, skal rekvirenten selv kontakte flyttefirma jf. AAU's indkøbsaftaler.

Hvis eksternt flyttefirma benyttes, afholder rekvirenten selv udgiften.