Campus Service

Tilsyn med bygninger

Facility Support assisterer brugerne i brugen af Building Support.

Facility Support indrapporterer fejl/mangler i Building Support, når disse konstateres på runderinger i de enkelte bygninger.

Facility Support påpeger uhensigtsmæssigheder/-adfærd i bygningerne overfor brugerne i henhold til husorden på AAU.

I forbindelse med eventuelle arrangementer, kan Facility Support give råd og vejledning samt sikre, at pågældende arrangementer også bliver afholdt jf. reglerne for lån af lokaler på Aalborg Universitet og at gældende brandregler overholdes – dette indebærer også friholdelse af flugtveje.