Campus Service

Seminarrum, auditorier og fællesområder

Klargøring af undervisningsrum

En gang årligt inden studiestart til efterårssemesteret, har Facility Support ansvaret for at:

  • Lokalet er opstillet med antal pladser jf. oplysninger fra Webbook
  • Stole og borde efterses og efterspændes
  • El skinner under/på bordene samt elstrømper kontrolleres og eventuelle fejl indrapporteres i Building Support
  • Gardiner/persienner efterses og eventuelle fejl udbedres
  • Tavler efterses og eventuelle fejl indrapporteres i Building Support
  • Lyskilder kontrolleres/udskiftes og eventuelle fejl indrapporteres i Building Support
  • Kridt, svampe samt pegepinde suppleres

Placering af møbler m.m i undervisningsrum.

Borde og stole er opstillet jf. plantegning/brandtegning (brandtegninger skal forefindes i rum med plads til mere end 150 personer).

Når bruger ændrer opstillingen, er det brugerens ansvar at sætte alt korrekt tilbage på plads samt tilkoble el under/på bordene igen efter brug. Ved manglende reetablering, vil bruger blive faktureret for det faktiske tidsforbrug til genopsætning af møblementet mv.

Særlig opstilling til eksamen i seminarrum

Såfremt der ønskes en speciel bordopstilling i forbindelse med eksamensafholdelse, aftales dette med Facility Support, som sætter bordene op inden den første eksamen såfremt lokalet kan tilgås indenfor normal arbejdstid. Bordene bliver først sat tilbage til standardopsætning efter sidste eksamen.

Anden aftale kan i særtilfælde indgås med Teamleder for pågældende Facility Support Kontor.

Ved ønsker om særlige opstillinger, skal bruger være opmærksom på, at det ikke altid er muligt grundet elskinner under/på bordene.

Fællesområder

Opstilling af møbler i fællesområder skal overholde krav fra brandmyndigheder.

Når bruger ændrer opstillingen, er det brugerens ansvar at sætte alt korrekt tilbage på plads. Ved manglende reetablering, vil bruger blive faktureret for det faktiske tidsforbrug til genopsætning af møblementet mv.