Campus Service

Print og kopi

print og kopi

Læs mere om print og kopi her

Eventuelle printere og kopimaskiner på kontorer er brugers eget ansvar.

Papir

Facility Support bestiller kopipapir (standard hvidt A4 samt A3 i henhold til gældende indkøbsaftale) og sørger for levering i kopirummet. Det er instituttets/afdelingens eget ansvar at kopirummet er ryddeligt, således der er plads til kopipapir.

Toner/waste box

De enkelte kopimaskiner bestiller selv toner/Waste Box efter behov.
Facility Support udskifter toner/Waste Box i kopimaskiner i fællesområder/kopirum.

Tømning af kasser med brugte toner i fællesområder/kopirum bestilles af Facility Support.

Fejl på kopimaskiner

Facility Support afhjælper fejlen hvis muligt, ellers bestiller Facility Support en tekniker eller kontakter ITS.

Flytning af kopimaskiner

Flytning af kopimaskiner foretages udelukkende af ITS.