Campus Service

Post

Håndtering af post

Indgående/udgående post

PostNord afleverer al indgående post i postreoler på de enkelte adresser, hvor de enkelte institutter/afdelinger kan afhente posten til intern fordeling.

Facility Support tømmer postreolerne tirsdag og fredag. Udgående post skal lægges i postreolerne senest kl. 9.30.  PostNord frankerer udgående post.

Af sikkerhedshensyn vil der i alle postrum blive opsat postkasser til udgående post i løbet af efteråret 2022.

Er der særlige behov, fx store forsendelser, kan Facility Support kontaktes ved at sende en mail til lokalt facility support kontor.

Intern post

Intern post omdeles til postreolen på postruten tirsdag og fredag.

øvrigt

For breve, der i særlige tilfælde skal afsendes samme dag, er det brugers eget ansvar at få frankeret/afsendt via PostNord’s postkasser.

Definitionen af breve er op til 2 kg. Breve/pakker over 2 kg skal sendes som pakkepost.

Breve uden korrekt adresse kan afleveres på nærmeste Facility Support kontor, som derefter sender det retur påført label med "Adressat ukendt". Hvis det ikke er muligt at sende brevet retur, afleveres det til ESDH-sekretariatet.

Facility Support kvitterer for modtagelsen af rekommanderede breve og opbevarer brevet indtil det bliver afhentet. Modtageren bliver kontaktet af Facility Support via mail for at aftale personlig afhentning hos Facility Support.

Ved PP-frankering, rekommanderede breve samt breve med afleveringsattest, kan bruger finde vejledning og blanket på PostNord’s hjemmeside.