Campus Service

Håndtering af inventar

inventar

CAS har ansvaret for inventar og bestykning i grupperum, seminarrum, auditorier, studiemiljøer samt fællesområder samt reparation/vedligehold af dette.

De enkelte institutter/afdelinger har ansvaret for anskaffelse/reparation af inventar i egne områder: Kontorer, kaffestuer, møderum tekøkkener, depotrum o. lign.

Montering og samling af møbler i disse områder er også de enkelte institutter/afdelingers ansvar.

Inventarafdelingen/institutterne samt andre afdelinger er selv ansvarlige for modtagelse af inventar. Håndtering af nye møbler m.v. bestilt fra Inventarafdelingen håndteres i henhold til aftale med Inventarafdelingen.

Uden forudgående aftale med Facility Support, kan modtagelse, herunder kvittering for modtagelse af inventar, ikke varetages af Facility Support.

Bortskaffelse samt udgifter til dette ifm. gammelt inventar o.l. på kontorer er instituttets/afdelingens eget ansvar.
Se Affaldssortering

Facility Support kan efter aftale med Teamleder hjælpe i begrænset omfang, afhængig af adgangsforhold, flytningens størrelse samt hjælpemidler til rådighed.