Campus Service

Grupperum

tilsyn med og klargøring af grupperum

Generel opstilling af møbler

Opstilling til det antal personer, der er plads til + en ekstra stol. Efter 14 dage kan man via mail anmode Facility Support om eventuelle ændringer af inventar. 

OPRYDNING I GRUPPERUM

Det er de studerendes ansvar at holde orden i grupperummet.

Affald skal sorteres jf. Affaldshåndtering på AAU. Facility Support kan kontaktes ved forespørgsler om specielle affaldsfraktioner.

Ved manglende oprydning i grupperum kontakter Facility Support pågældende studiesekretær, som kontakter gruppen vedr. manglende oprydning.

Når studerende afleverer grupperummet ved semesterafslutning, bedes de sikre, at der er ryddet op og eventuelle effekter er korrekt kildesorteret.

De studerende har pligt til at tømme/rengøre køleskabe, der befinder sig i grupperumsområder, grupperum samt fælleskøkkener, løbende samt op til ferieperioder.

Effekter, der efterlades i grupperummet efter aflevering, bliver bortskaffet.

Se mere om Husorden på AAU