Campus Service

Flytteopgaver

FLYTTEOPGAVER

Flytninger er som hovedregel en brugerbetalt opgave, hvor det er pågældende rekvirents ansvar at kontakte flyttefirma jf. AAU's indkøbsaftaler.

Facility Support kan dog, såfremt ressourcerne tillader det, assistere ved mindre ”interne” flytninger.

Det er teamleder for Facility Support, der vurderer om teamet har ressourcer til at håndtere flytningen “internt”, eller om brugeren skal benytte det eksterne flyttefirma, der er tilknyttet AAU.

Generelt om flytninger

Drejebog for flytninger

Ved alle flytteopgaver forventes det, at alt er nedpakket og frakoblet.

Bemærk venligst, at det er brugernes eget ansvar at afmontere eller genopsætte IT- og andet udstyr. Her kan aftales hjælp fra ITS. Rekvirenten har selv ansvaret for, at de pågældende lokaler er ryddet og klar til rengøring efter flytningen.

Vær opmærksom på, at gældende regler for løft, træk og skub skal overholdes - også i forbindelse med flytninger og opstilling af inventar.

Alle flytteopgaver skal varsles minimum 5 arbejdsdage i forvejen.

”Interne” flytninger mellem bygninger (i umiddelbar nærhed af hinanden)

Afhængig af adgangsforhold/vejrforhold hjælper Facility Support med  

  • 1 skrivebord
  • Max. 5 flyttekasser á 15 kg
  • Reoler kan flyttes med de hjælpemidler, Facility Support har til rådighed.

Facility Support kan ikke hjælpe med flytning af større emner mellem etager, hvis der ikke er elevator til rådighed, eller hvis størrelsen af emnet umuliggør anvendelsen af elevator.
Brugeren har selv ansvar for at pakke i flyttekasser samt at vægtgrænsen for flyttekasser overholdes

Er bygningerne ikke i umiddelbar nærhed af hinanden skal der rekvireres ekstern hjælp.

Mindre flytninger internt i bygninger

  • Max. 3 kontorarbejdspladser efter aftale med teamleder for Facility Support

Facility Support kan ikke hjælpe med flytning af større emner mellem etager, hvis der ikke er elevator til rådighed, eller hvis størrelsen af emnet umuliggør anvendelsen af elevator.
Brugeren har selv ansvar for at pakke i flyttekasser samt at vægtgrænsen for flyttekasser på 15 kg overholdes.

Til alle øvrige flytninger skal der rekvireres ekstern hjælp.

Flytning til og fra depotrum

Facility Support kan efter aftale med teamleder hjælpe i begrænset omfang, afhængig af adgangsforhold, flytningens størrelse samt hjælpemidler til rådighed.

Det er pågældende bruger/institut, som har ansvar for oprydning i depotrum og er ansvarlig for, om der er plads i pågældende depotrum inden Facility Support kontaktes.

Hvis Facility Support hjælper med at flytte ting i depotrum, SKAL rekvirenten acceptere, hvis Facility Support påpeger, at der ikke er plads nok i rummet.

Vi bytter ikke to identiske skriveborde o.l.

Flyttekasser

Facility Support udlåner flyttekasser ved interne flytninger (max. 5 stk. pr. kontorarbejdsplads). Disse skal leveres tilbage indenfor 14 dage - ellers vil bruger blive faktureret for disse.

Flyttekasserne hentes og afleveres på det lokale Facility Support kontor.

Adresseændring

Ved flytninger, der indebærer en adresseændring, er det brugerens ansvar at opdatere sine personlige oplysninger i relevante systemer på AAU PDS via følgende link AAU - Login.

Større om- og nybygninger samt renoveringer

Ved større om- og nybygninger samt ved renoveringer er det afdeling for Byggeri & Drifts opgave at udpege en ansvarlig for kontakten med flyttefirmaet. Campus Service, Byggeri & Drift kan kontaktes via følgende mail: bygaalborg@adm.aau.dk