Campus Service

Flagning

På Hovedcampus flages efter de officielle flagregler. Det er Facility Support Team Øst, der indenfor normal arbejdstid har opgaven med at hejse flaget – AAU-vagt tager flaget ned. På hellig-/lukkedage er det en G4S opgave.

Ved særlige lejligheder kan man anmode om flagning hos Facility Support Team Øst, fsto@adm.aau.dk. Dette kan f.eks. være i forbindelse med dimissioner, ministerbesøg samt dødsfald.