Campus Service

Fejl og mangler

indrapportering af fejl og mangler

Fejl og mangler vedrørende bygninger, lokaler og rengøring indtastes i Building Support systemet, som er tilgængeligt for alle.

Link til indtastning i Building SupportSom udgangspunkt indtaster brugerne fejl og mangler i Building Support via link eller APP.