Campus Service

Depotrum

tømning af depotum

Facility Support er behjælpelig med at fremskaffe affaldscontainere, samt med at indgå eventuelle aftaler for bortskaffelse

Flytning til og fra depotrum

Facility Support kan efter aftale med Teamleder hjælpe i begrænset omfang, afhængig af adgangsforhold, flytningens størrelse samt hjælpemidler til rådighed.

Bruger har selv ansvar for oprydning i depotrum og er ansvarlig for, om der er plads i pågældende depotrum, inden de bestiller hjælp hos Facility Support.

Når Facility Support hjælper med at flytte ting i depotrum, SKAL rekvirenten acceptere, hvis Facility Support påpeger, at der ikke er plads nok i rummet.

Der skal være tydelig opmærkning på de effekter, der skal til eller fra depotet.