Campus Service

Affaldshåndtering

affald

pap

Det er ansattes og studerendes eget ansvar at håndtere affald (pap eller andet) i de dertil opstillede containere/bure i affaldsrummene - affald må i henhold til AAU´s affaldssorteringssystem IKKE sættes på gangene og heller ikke i kopirum.  Alle opfordres til at folde papkasser sammen.

Ekstra containere kan bestilles hos Facility Support/Building Support. 

Papir

Skraldespande til papir i kopirum tømmes af rengøringspersonalet

Dagrenovation i fælleskantiner

Skraldespande i de store fælleskantiner tømmes hver fredag eftermiddag (efter behov) af Facility Support

Makulering

Det er ansattes og studerendes eget ansvar at lægge makuleringsaffald i de dertil opstillede makuleringscontainere.

Brugeren kontakter Facility Support senest torsdag kl. 10.00, når makuleringscontainere skal tømmes. Facility Support aftaler herefter tømning af containere med makuleringsfirmaet.

Ekstra makuleringscontainere til udlån kan bestilles hos Facility Support/Building Support.