Campus Service

Miljø og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøsektionen er delt mellem HR og Campus Service. Opgavefordelingen er:

HR-afdelingen

  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • psykisk arbejdsmiljø

Campus Service

  • Kemisk-biologisk arbejdsmiljø og
  • fysisk arbejdsmiljø, herunder sikkerhed

Arbejdsmiljøsektionen på AAU

sikker kemi

AAU arbejder målrettet med at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af stoffer og materialer - fra de kommer til/indkøbes af AAU til de bortskaffes igen som kemikalieaffald

sikker kemi

Hjertestartere

Hjertestarterne er fordelt i bygningerne, så der aldrig er mere end ca. 5 minutter til den nærmeste hjertestarter, uanset hvor man befinder sig på campus.

Læs om hjertestartere her

beredskabsplan for aalborg universitet

Beredskabsplanen udmønter AAU’s beredskabspolitik – og skal således – sammen med underliggende delplaner – medvirke til, at negative konsekvenser af en indtruffen ekstraordinær hændelse begrænses mest muligt og gøre det muligt at vende til en normal driftssituation hurtigst muligt.

se beredskabsplanen