Campus Service

Evakuering og brandsikring

Evakuering af Aalborg Universitet

Aalborg Universitet har udarbejdet evakueringsplan for hver bygning. Du opfordres til at gøre dig bekendt med anvisningerne om evakuering i dit arbejdsområde.

Du kan finde anvisningerne til evakuering i en kassette, der er ophængt i alle bygninger på Aalborg Universitet. I kassetten finder du en folder, der fortæller dig, hvad du skal gøre i forbindelse med evakuering, samt en tegning over bygningen, der anviser mødestedet udenfor bygningen.

Det anbefales at du sætter dig godt ind i anvisningerne. Eventuelle spørgsmål kan rettes til institutleder/afdelingsleder.

 
Hvordan foregår en evakuering?

Se vores brochure om evakuering for yderligere information.

 • Ved evakuering vil du blive alarmeret ved: Alarmklokke, megafon eller råb.
 • Bemærk de grønne flugtvejsskilte i dit område og flugtvejene til nærmeste udgang.
 • Bemærk endvidere placeringen af de nærmeste håndslukningsmidler.
 • I nødsituationer vil ledelsen og EVAKUERINGSLEDERE informere og hjælpe dig.
 • Evakueringsledere kan genkendes på deres gule veste.
 • Ved evakuering skal du forlade bygningen omgående!
 • Følg flugtvejene, angivet af grønne flugtvejsskilte frem til samlepladsen, hvor du vil modtage yderligere information.

 
Førstehjælp

 • Sikring af dig selv
 • Sikring af tilskuere

Sikring af de forulykkede

 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp (ring 112)
 • Giv almindelig førstehjælp
 • Hvis muligt, udstil vejvisning for den tilkaldte hjælp   

Brandslukning

 • Tilkald hjælp (ring 112)
 • Bedøm, om det er sikkert at starte brandslukning
 • Klargør slukker eller slange
 • Sluk branden
 • Hvis muligt, udstil vejvisning for den tilkaldte hjælp
 • Informer ledelsen omgående

 

Regler for brandsikring

I henhold til gældende Bygningsreglementet, skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås en tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning.

 • Flugtveje skal være ryddede, så der er forsvarlig mulighed for evakuering og redning af personer samt udførelse af slukningsarbejdet.
 • Branddøre med lukningsmekanismer må ikke hindres i at fungere.

AAU's forpligtelser i forhold til brandsikkerhed

AAU er forpligtet til at indrette og vedligeholde bygningerne i henhold til gældende brandlovgivning.
For universitetet varetager Bygningsgruppen i Campus Service kontakten og dialogen til de lokale brandmyndigheder.