Campus Service

Adgangskontrol

zoner

For at styrke både tilgængelighed og sikkerhed for studerende og ansatte på AAU har Campus Service inddelt arealerne i AAU’s bygninger i tre forskellige zonetyper:  Zone 0, zone 1 og zone 2.

  • Zone 0 er åben for offentligheden i dagtimerne
  • Zone 1 er åben for ansatte og studerende
  • Zone 2 er åben for personer, der har en speciel adgangstilladelse til området – det kan for eksempel dreje sig om adgang til laboratorier og kontorer.

Adgangen til de forskellige zoner områder gives på det lokale Facility Support Kontor.

aaucard

For at kunne bruge printere og kopimaskiner samt komme ind på universitet uden for åbningstiden, skal du bruge et AAUcard. Yderdørene er åbne i normal åbningstid kl. 7.30 -15.30 mandag til torsdag, fredag kl. 7.30 - 15.00.

 Gå til aaucard

AAUcard bruges som Id-kort og mange steder også som den fysiske nøgle til kontorer m.m. Derfor skal alle ansatte, studerende og eksterne medarbejdere altid have deres AAUcard på sig.

Facility Supportere og G4S-vagter vil jævnligt foretage stikprøvekontroller for at kontrollere om personer, der befinder sig i zoner med adgangsbegrænsning eller generelt i AAU’s bygninger uden for normal åbningstid, har ret til at befinde sig der. Personer, der ikke kan fremvise gyldigt AAUcard, kan blive bedt om at forlade bygningen. Dette kan i princippet være på forlangende af alle AAU-ansatte.

Midlertidige gæster uden gyldigt AAUcard, fx deltagere i konferencer, seminarer m.v. skal i zoner med adgangsbegrænsning (eller generelt i AAU’s bygninger uden for normal åbningstid) være i følgeskab med en AAU ansat.

Gæstekort

Et gæstekort kan f.eks. anvendes til gæsteforskere eller andre, der ikke er aflønnet af AAU.

Et gæstekort er et AAUcard med billede. Kortet er personligt og oprettes med billede og medarbejdernummer.
Personerne skal først oprettes i Scan Pas af den sekretær eller HR- medarbejder, som de er tilknyttet. Efterfølgende skal de have taget et foto ved det lokale Facility Support Kontor

Dagskort

Der kan oprettes et adgangskort til AAU, som kun er aktiveret i nogle få dage. Et dagskort har ikke påtrykt billede og kan derfor ikke bruges som Id-kort, men blot som adgangskort.

Dette kort er til f.eks. håndværkere, der skal udføre et stykke arbejde på universitetet i en kortere tidsperiode, eller skal have adgang til aflåste områder. Kortet erhverves igennem det institut/afdeling, som har bestilt arbejdet og bliver udstedt hos det lokale Facility Support team.

Kortet er på forhånd tildelt en kode, som oplyses ved overdragelse.

Henvendelse til det nærmeste Facility Support Team.

Tilbehør til kortet

Tilbehør som f.eks. kortholder, keyhanger og evt. nøgle-yoyo udleveres på nærmeste Facility Support kontor.

Nøgler

Nøgler til grupperum kan lånes hos Facility Supporterne mod et depositum på 1000,- kr.

De studerende skal selv sørge for, ar grupperummene aflåses af hensyn til erstatning i tilfælde af indbrud. I tvivlsspørgsmål om erstatningsreglerne, kontaktes eget forsikringsselskab. Gruppen hæfter solidarisk for dette depositum, hvor man kan få leveret 1-8 nøgler. depositummet tilbagebetales ved returnering af samtlige nøgler. Såfremt alle nøgler ikke returneres, dækker depositummet til ny cylinder og nøgler.

I nogle tilfælde deler flere grupper/enkeltpersoner fra forskellige uddannelser lokale. Disse grupper/personer kender ikke hinanden, har ikke daglig kontakt med hinanden og hæfter ikke solidarisk med hinanden, så derfor skal disse grupper/personer betale fuld despositum.

Såfremt én gruppe/enkeltperson ikke afleverer de personlige nøgler, bliver despositummet ikke tibagebetalt, men går derimod til ny cylinder og nøgle til de grupper/enkeltpersoner, som bruger rummet og belaster dermed ikke de andre brugere økonomisk. 

Henvendelse til det nærmeste Facility Support Team.