Campus Service

udlån af lokaler til personaleforeninger

personaleforeninger

Hvis man ønsker at afholde arrangementer for personaleforeninger i AAU’s lokaler skal følgende kriterier overholdes:

  • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med danske demokratiske værdier?
  • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med hensynet til universitetets omdømme?
  • Kan aktiviteten gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt?

Når Aalborg Universitet stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed, sker det i forventning om, at disse vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformel vis. Derfor må lokaler kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til. Ligeledes er det vigtigt, at aktiviteter og arrangementer gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ved overholdelse af universitetets anvisninger, brand- og beredskabsplan m.v.

Proceduren for lån af lokaler er, at man udfylder et ansøgningsskema og sender til Facility Support kontoret, som faciliterer det område, hvor det ønskede lokale er. Dette gælder for alle typer af arrangementer.

Personaleforeninger skal registreres inden ansøgning om lån af lokaler på AAU.

Vejledning

  • Download ansøgningsblanket
  • Gem blanketten på din computer
  • Udfyld og gem blanketten
  • Send blanketten som vedhæftet fil til den relevante adresse