Campus Service

udlån af AAU's lokaler til eksterne arrangører

lån af lokaler på aau for eksterne arrangører

Det er muligt at få adgang til at benytte lokaler på Aalborg Universitet til konferencer og andre større arrangementer i det omfang, det kan koordineres med de daglige undervisnings- og forskningsaktiviteter samt universitetets egne arrangementer.

Når Aalborg Universitet stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed, sker det i forventning om, at disse vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformel vis. Derfor må lokaler kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til.

Følgende kriterier skal opfyldes ved lån af lokaler:

  • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med danske demokratiske værdier?
  • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med hensynet til universitetets omdømme?
  • Kan aktiviteten gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt?

Spørgsmål vedr. lån af lokaler kan rettes til
 

AAU Aalborg: AAUbooking@adm.aau.dk

AAU København: CID@cph.aau.dk

AAU Esbjerg: booking@esbjerg.aau.dk
 

Vejledning

  1. Download ansøgningsblanket
  2. Gem blanketten på din computer
  3. Udfyld og gem blanketten
  4. Send blanketten som vedhæftet fil til den relevante adresse