Campus Service

Lån af lokale på AAU - For studerende og studenterforeninger

lån af lokaler til studerende og studenterforeninger

Aalborg Universitet vil gerne fremme det gode studiemiljø for universitetets studerende ved bl.a. at understøtte studerende og studenterforeningers muligheder for at lave gode faglige og sociale aktiviteter og arrangementer for medstuderende på universitetets campusser.

Aalborg Universitet vil derfor gerne i et vist omfang give studerende, herunder studenterforeninger ved AAU, mulighed for at låne lokaler, således at der bliver et levende og godt studiemiljø. Rektor har uddelegeret vurderingen af udlån af lokaler til Campus Service.

kodeks for samarbejde

Aalborg Universitet har udarbejdet et kodeks, som er gældende for samarbejdet mellem universitetet og de studerende, herunder studenterforeninger ved AAU. Kodekset beskriver retningslinjer og kriterier for samarbejdet, herunder inddragelse af universitetet ved bl.a. karrierefremmende aktiviteter. Universitetet forventer, at studerende har læst kodekset og handler i overensstemmelse hermed.

Når Aalborg Universitet stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed, sker det i forventning om, at disse vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformel vis. Det således afgørende, at fx lokaler kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til. Ligeledes er det vigtigt, at aktiviteter og arrangementer gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ved overholdelse af universitetets anvisninger, brand- og beredskabsplan m.v.

lån et lokale

En forudsætning for at kunne låne lokaler og afholde aktiviteter på universitetet som studenterforening eller organisation er, at man lader sig registrere.

Når foreningen er registreret, udfyldes ansøgningsblanketten.

Vejledning

  1. Download ansøgningsblanket
  2. Gem blanketten på din computer
  3. Udfyld og gem blanketten
  4. Send blanketten som vedhæftet fil til den relevante adresse

Studerende må forvente, at der sker en prioritering af lokaler ift. undervisnings- og forskningsaktiviteter, universitetets egne arrangementer og eksterne samarbejde m.v. Det er således ikke givet, at man kan få rådighed over det ønskede lokale på det ønskede tidspunkt