Campus Service

Lån af lokaler til AAU-konferencer, interne arrangementer for studerende og ansatte samt til personaleforeninger og private formål

Lån af lokaler til AAU-konferencer, interne arrangementer for studerende, ansatte og personaleforeninger samt til private formål

Hvis man skal afholde konferencer, interne arrangementer for ansatte og/eller studerende eller arrangementer for personaleforeninger eller private i AAU’s lokaler, skal følgende kriterier overholdes:

  • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med danske demokratiske værdier?
  • Er gennemførelse af aktiviteten forenelig med hensynet til universitetets omdømme?
  • Kan aktiviteten gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt?

Brug af universitets lokaler til forudsætter at man overholder reglerne for udlån af lokaler.

Når Aalborg Universitet stiller lokaler og andre faciliteter til rådighed, sker det i forventning om, at disse vil blive anvendt og forvaltet på ansvarsfuld, etisk forsvarlig og lovformel vis. Derfor må lokaler kun anvendes til de formål, som de er blevet stillet til rådighed til. Ligeledes er det vigtigt, at aktiviteter og arrangementer gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ved overholdelse af universitetets anvisninger, brand- og beredskabsplan m.v.

Proceduren for lån af lokaler er, at man udfylder et ansøgningsskema, som sendes til AAU Booking. Dette gælder for alle typer af arrangementer.

Vejledning

  1. Download ansøgningsblanket
  2. Gem blanketten på din computer
  3. Udfyld og gem blanketten
  4. Send blanketten som vedhæftet fil til aaubooking@adm.aau.dk

Personaleforeninger skal registreres inden ansøgning om lån af lokaler på AAU.