Campus Service

sustainable campus forum

hvad er sustainable campus forum?

Sustainable Campus Forum er oprettet med det formål at inspirere og kvalificere bæredygtighedsindsatser i campusdriften.

Forummet, med i alt 13 pladser, er sammensat af fem pladser til studerende, fem pladser til medarbejderrepræsentanter, samt to pladser til vores campuschefer, samt Campusdirektøren (formand).

De fem studerende og de fem medarbejderrepræsentanter bliver valgt på baggrund af en motiveret ansøgning og ud fra geografi, så det sikres, at alle tre campus bliver repræsenteret i forummet.

Forummet har til formål at indsamle og formulere overordnede ideer og anbefalinger til, hvordan alle på AAU kan bidrage til bæredygtige forandringer i driften af campus.

Verdensmål forankres i AAU drift

Forummet arbejder for at opnå fælles forståelse/definition af bæredygtighed i relation til driften. I opstarten har det primært handlet om at redegøre for status på driften i relation til Verdensmålene, status på igangsatte initiativer på Campus Aalborg, Esbjerg og København, samt en dialog om medlemmernes egne refleksioner og interesse i arbejdet. 

Der har været en fælles brainstorming over emner, som rådet kunne beskæftige sig med, eksempelvis upcycling af AAU affald, arealoptimering, genbrug af inventar, øget naturindhold på campus, samt energirenovering og –optimering, klimavenlig mad i kantinen m.m. som bliver holdt op mod Verdensmålene i AAU kontekst.

Sustainable Campus forum arbejder bl.a. med:

  • Gennemgang af bæredygtighedsarbejdet i CAS og forventningsafstemning.
  • Grønt regnskab på AAU – hvordan implementeres system til beregning af AAU’s CO2 emission og hvad kan vi bruge det til?
  • Bæredygtighed i udbud af kantine og rengøring.
  • Vigtigt at bæredygtigheden er synlig i dagligdagen på AAU, og her er der mange inputs og ønsker fra forrummets medlemmer særligt mht. kantineudbud.
  • Affaldssortering – implementeres løbende i november 2020 - januar 2021. Starter i Esbjerg, så City, Øst og til sidst CPH. Affaldssortering er et vigtigt symbolsk bæredygtighedstiltag, som er synlig for studerende, ansatte og gæster i hverdagen. Det giver AAU en grøn identitet, samtidigt med at det nedsætter mængden af restaffald.
  • Bæredygtig transport – Samkørsels app og ønsker om ladestationer til El-biler.
  • Grønt Campus – Udearealer på Campus Aalborg er Vild Med Vilje og sø-og kanal arbejde skaber nye rekreative områder.
  • Reduktion af energiforbrug.
  • Ønske om fokus på bæredygtigt IT – Certificeret papir, bæredygtigt indkøb og bortskaffelse/genanvendelse.
  • Synliggørelse af aktiviteter og projektsamarbejder med studerende og Det Grønne Rejsehold.
bæredygtighed

sustainable campus forum