Campus Service

Udskiftning af 100 containere

Udskiftning af over 100 containere på AAU campusser fra d. 30. marts

Kære alle

Til orientering kan der pr. 30. marts forekomme ekstra travlhed blandt vores kollegaer i Facility Support, samt opstå uhensigtsmæssigheder vedr. afhentning af alle vores affaldskategorier.  Vi overgår til nye affaldsaftagere og derfor skal mere end 100 affaldscontainere udskiftes på AAU campusser.  

Vi beder derfor om jeres tålmodighed og forståelse for ovenstående situation. Hvis I oplever uhensigtsmæssigheder vedr. manglende afhentning af affald eller lign. bedes I indmelde det i appen Building Support eller sende en mail til projektleder Vibeke Ulriis-Nordberg (vun@adm.aau.dk).

Vi gør vores bedste for at skabe en god overgangsperiode for de nye affaldsaftagere og forventer at overgangsfasen bliver kortvarig.

De bedste hilsner

Campus Service

 

Dear all staff

For your information, per March 30, there will be extra activity among our colleagues in Facility Support, as well as you can experience inconveniences regarding collection of all our waste categories. We are welcoming new waste collectors and therefore more than 100 waste containers need to be replaced on AAU campuses.

We therefore ask for your patience and understanding of the above situation. If you experience inconveniences regarding i.e., failure to collect waste or similar situations, please register it in the app Building Support or send an email to project manager Vibeke Ulriis-Nordberg (vun@adm.aau.dk).

We are doing our best to create a good transition period for the new waste collectors and expect the transition phase to be short-lived.

 

All the best

Campus Service

bæredygtighed