Campus Service

Q&A Affaldssortering

På AAU tager vi ansvar for vores eget affald. Derfor skal vi alle selv bortskaffe vores affald ved hjælp af affaldssorteringssystemet på AAU.

1) På centrale placeringer på gangene finder du triplespandene til bioaffald, restaffald og plastikaffald.
2) I printerrum og i udvalgte tekøkkener finder du papirsorteringen
3) I dedikerede affaldsrum (indenfor eller udenfor) bortskaffes metal, flamingo, pap, glas og farligt kontoraffald. 

Q&A affaldssortering

 • +

  Hvor er mit affaldsrum til metal, pap, flamingo, glas, m.m.?

  Affaldsrummet/området med grå/røde containere til metal, pap, flamingo, glas, farligt kontoraffald m.m. finder du tæt på din bygning. Nogle affaldsrum findes indenfor, f.eks. i Rendsburggade 14 og andre er udenfor bygningen, f.eks. Kroghstræde 3.

  Hvis du er i tvivl, om hvor du finder affaldsområdet, så find en guide her,  søg det frem i appen ”AAU Maps”:  eller spørg den nærmeste Facility Supporter.

 • +

  Hvor meget affald bliver genanvendt på AAU?

  Efter at affaldssortering blev implementeret på AAU i 2020 har vi sendt ca. 500 tons affald til genanvendelse om året. Restaffaldet er ikke inkluderet i de 500 tons, da denne kategori ikke bliver genanvendt.

  …500 tons er rigtig meget og svarer til ca. 4,5 blåhval, hvis man nu skal sammenligne.

  I Campus Service arbejder vi løbende på at udvikle affaldshåndteringen fra start til slut og har derfor flere projekter i pipeline – både hvad angår sorteringsadfærd, og også i forhold til at genanvende AAU affald, så det skaber størst værdi for miljøet.

 • +

  Hvor meget skal jeg sortere?

  AAU har stillet et affaldssorteringssystem til rådighed for alle studerende, ansatte og gæster. Men selve sorteringen er op til den enkelte. Sortér gerne alt det du kan og har mulighed for, men samtidig er det også helt OK at smide sin post-it i restaffaldet, når man nu står ved triplespanden og skal smide æbleskroget ud.

 • +

  Hvorfor kan jeg ikke bortskaffe papir i triplespandene?

  Papirkategorien må ikke stå på gangene sammen med triplespandene, grundet krav fra brandmyndighederne. Derfor står de i printerrum og i udvalgte tekøkkener, hvor det er naturligt at bortskaffe papir, da man i printerrummene netop producerer papir. Dermed sikres også flere rene papirsorteringer.

 • +

  Hvorfor skal jeg sortere anderledes på AAU end hjemme?

  Hjemme i privaten afhenter Kommunen alle former for affaldskategorier. Men sådan er det ikke for virksomheder. På AAU har vi flere forskellige affaldsaftagere. Restaffaldet afhenter Kommunen, HCS afhenter alle de sorterede affaldskategorier.

 • +

  Hvorfor står der containere i affaldsrummene i Aalborg?

  De grå containere er en midlertidig løsning, indtil der etableres jordtanke. Processen med at få etableret jordtanke er i gang og afventer sagsbehandling hos Kommunen.

 • +

  Madrester i plastikbøtten?

  Hvad med madrester i plastikken?

  Skyl og rens gerne din emballage så meget du kan inden du sorterer – det gælder både metal og plastik. Men lidt restolie i salatbakken eller lidt tomatsovs efter makrellen i metaldåsen kan sorteringen godt klare.

 • +

  Pant?

  Hvad med pant?

  Der drikkes rigtig meget fra flaske, dåse eller glas – og meget af emballagen er med pant. Som udgangspunkt er det bedst at tage sin pant med hjem. Hvis du ønsker at smide panten væk, skal det sorteres i de grønne pantstationer, som står tæt ved triplespandene.

  Der arbejdes pt. med en mere optimal håndtering af panten, hvor det også er ambitionen, at pantgevinsten går til et godt formål.

 • +

  Papir?

  Hvad med papir?

  Rent papir sorteres ved printerrum og i udvalgte tekøkkener. Men hvis du har spildt din café latte udover dine papirer, så skal de i restaffald.

  OBS: Papir er printerpapir, ikke papirhåndkælder eller servietter.

 • +

  Pizzabakke?

  Hvor skal man sortere sin pizzabakke? 

  Selvom man kunne fristes til at smide pizzabakken i papcontaineren, så skal den i restaffaldscontaineren i dit nærmeste affaldsrum. Der er ofte madolie og andre rester i pizzabakken, og derfor kan den ikke længere sorteres som rent pap.

  OBS: Pizzabakken fylder for meget i de indendørs triplespande på gangene, derfor skal den i den sorte restaffaldscontainer.