Campus Service

bæredygtighed

Bæredygtighed

Bæredygtighed

I Campus Service er bæredygtighed allestedsnærværende i arbejdet med drift af universitets bygninger og arealer. Der arbejdes strategisk med energisparemålsætning, energioptimering, affaldssortering, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, indkøb af kvalitetsmøbler og CO2 regnskab. Desuden er Campus service opgavestiller i AAU Mega Projects og der indgås ofte samarbejder med studerende, der kan bruge AAU som living lab og skrive projekter om aktuelle konkrete bæredygtighedsudfordringer. På den måde de er med til at skabe viden for verden og et endnu mere bæredygtigt AAU.

Samtidig indgår vi i samarbejde med andre universiteter i Danmark, Norden og i hele Europa, hvor vi vidensdeler og lærer af hinandens erfaringer mod bæredygtig udvikling. Campus Service bidrager med viden til årlige internationale ranking undersøgelser, der er med til at vise os, hvor langt vi er med bæredygtighedsarbejdet i sammenligning med universiteter over hele verden. 

I Campus Service har særligt to tiltag fået stor bevågenhed i og uden for universitetet.
Det ene tiltag er, at vi som det første Universitet i Danmark omlagde vores arealer til Vild med vilje til stor glæde for studerende og medarbejdere på AAU, samt selvfølgelig for dyr og insekter i området.
Det andet tiltag er skabelsen af Sustainable Campus Forum, som et forum, hvor studenter- og medarbejderrepræsentanter har fået et forum til at samle alle de mange emner og ideer, der kommer til bæredygtig drift af universitetet.

Læs meget mere om bæredygtighed her:

bæredygtighedsrapporter