Campus Service

ID-kort

hvad bruges aaucard til?

AAUcard bruges af alle ansatte og studerende som ID-kort.

Kortet skal altid bæres, når man opholder dig på universitetets område. Det gælder for både medarbejdere, studerende og eksterne ansatte. Kortet skal kunne fremvises på forlangende og man kan blive bedt om at forlade bygningen, hvis man ikke er i stand til det. Studerende skal også bruge deres AAUcard som ID-kort i forbindelse med eksamen.

Som studerende kan du i nogle tilfælde blive bedt om at fremvise dokumentation for kortets gyldighed. Dette gør du ved hjælp af en indskrivningsbekræftelse, som kan udskrives via STADS-selvbetjening, eller du kan oprette et digitalt studie-ID via app'en Studiz.

AAUcard er personligt og må kun benyttes af dig. Det må under ingen omstændigheder videregives eller udlånes til andre. Hvis AAUcardet misbruges, vil det blive spærret.

Hvad er et AAUCard?
Håndtering af aaucard