Campus Service

adgangskort til bygninger

adgangskort

AAUcard fungerer som adgangskort til Aalborg Universitets bygninger på campus i Aalborg, København og Esbjerg. Dette fungerer enten ved at bruge magnetstriben eller ved hjælp af den indbyggede chip. Hvis der ikke er en magnetstribelæser, skal du blot holde kortet op til nummertastaturet. Efter lukketid bliver du også bedt om at indtaste din pinkode.

aktivering af kort

Når du har modtaget kortet, skal du derfor sørge for at aktivere kortet ved at vælge en pinkode:

Når du har aktiveret dit kort, er det klar til brug.

Adgang til specielle områder (kontorer, laboratorier m.m.)

Hvis du skal have adgang til andet end kontorområder, f.eks. studieområder, laboratorier el.lign., skal du rekvirere en fuldmagt fra din studiesekretær/laboratorieleder. Fuldmagten afleveres til det lokale Facility Support Team, som efterfølgende tildeler adgang til de nye områder.

NB: Kortet er personligt og må kun benyttes af dig. Det må under ingen omstændigheder videregives eller udlånes til andre. Hvis kortet misbruges, vil det blive spærret.

Hvad er et AAUCard?
Håndtering af AAUcard