Campus Service

aaucard og leverandørkort

aaucard

Alle personer med kortere eller længere tids ophold på AAU skal have et AAUcard med billede, også selv om de ikke er aflønnet af AAU. Et AAUcard kan f.eks. anvendes til gæsteforskere eller andre, der ikke er aflønnet af AAU. Kortet er personligt og oprettes med billede, medarbejder-nummer.

Personerne skal oprettes i Scan Pas af den sekretær eller HR- medarbejder, som de er tilknyttet. Efterfølgende skal de have taget et foto ved det lokale Facility Support Kontor.

Alle skal bære deres AAUcard (AAUcard bruges som ID). Mange steder bruges AAUcard også som den fysiske nøgle til ens kontor m.m.

Der kan udleveres kortholder, keyhanger og evt. nøgle-yoyo til dit AAUcard på nærmeste Facility Support kontor.

Som udgangspunkt giver kortet adgang til AAU's bygninger. Er der brug for adgang til aflåste områder, kan det lokale Facility Support team hjælpe med at give adgang.

leverandørkort (servicemedarbejderkort)

Et leverandørkort gives til personer, som er tilknyttet universitet i en længere tidsperiode, f.eks. hvis du er leverandør, håndværker, konsulent, eller lignende, og skal udføre arbejde over flere uger/måneder.

Kortet er personligt og oprettes med billede, eksternt ID-nummer og din fødselsdato.

Kortet kan erhverves ved at du henvender dig til det institut/den afdeling, som har rekvireret dig. Instituttet/afdelingen tager derefter kontakt til Campus Service via aaucard@adm.aau.dk, som vil udstede et leverandørkort til dig.

Som udgangspunkt giver kortet adgang til AAU's bygninger. Har du brug for adgang til aflåste områder, bedes du henvende dig til  det lokale Facility Support team

Spørgsmål

Spørgsmål omkring kortets gyldighed og funktionaliter kan rettes til aaucard@adm.aau.dk eller  det lokale Facility Support team.

find facility support team
håndtering af aaucard