Campus Service

Husorden på aau

husorden på aau

 • +

  Affald

  Affald skal sorteres i overensstemmelse med reglerne. I alle bygninger er opstillet affaldsstationer, hvor man kan komme af med sit affald.

  læs mere om affaldshåndtering på aau

 • +

  Brug af universitetets ressourcer

  Brug af AAU’s ressourcer

  • Universitetets ressourcer må kun anvendes til løsning af universitetets opgaver.
  • Universitetets ressourcer må ikke anvendes til privat brug eller i forbindelse med bibeskæftigelse, medmindre det udtrykkeligt fremgår af en af universitetets politikker eller regler.
  • Indkøb skal være nødvendige for at drive universitetet, ligesom indkøb skal ske inden for rammerne af indkøbspolitikken.
  • Genstande skal bortskaffes i henhold til universitetets regler og på økonomisk forsvarlig vis – ligesom eventuelt salg skal ske til markedsværdi. Medarbejdere må ikke overtage udtjent udstyr og inventar, uanset om dette har en økonomisk værdi eller ej.

  Betydning for den enkelte medarbejder

  • Alle medarbejdere har et ansvar for at leve op til universitetets regler om økonomisk forsvarlig forvaltning
  • Alle medarbejdere med ledelsesfunktion har et særligt ansvar for, at Aalborg Universitet lever op til kravet om økonomisk forsvarlig forvaltning, ligesom de skal være positive og tydelige forbilleder.

  se grafik med eksempler

 • +

  Cykler, løbehjul m.v.

  Cykler, løbehjul, skateboards, køretøjer o.l. må ikke anvendes eller opbevares indendørs.

  Alle køretøjer skal parkeres udenfor i dertil egnede områder. Køretøjer som medbringes indenfor, vil blive fjernet.

 • +

  Dyr på campus

  Det er ikke tilladt at tage hunde og andre kæledyr med i AAU’s bygninger.

  Denne regel gælder ikke for servicehunde og dyr, der anvendes i forbindelse med undervisning og/eller forskning.

 • +

  Fester og arrangementer

  Alle fester og arrangementer ud over normal undervisning, skal aftales og godkendes via AAU Booking, AAUbooking@adm.aau.dk og afvikles efter gældende regler og under hensyntagen til medstuderende og kollegaer.

  Se mere om lån af lokaler her

 • +

  Kaffemaskiner, elkedler o.l.

  Kaffemaskiner, elkedler, mikroovne o.l. må ikke bruges i grupperum og -områder, men skal anvendes i tekøkkenerne.

 • +

  Køleskabe

  I områder hvor der er fælles køleskabe til studerende, må der ikke være køleskabe i grupperummene. I øvrige områder er det tilladt at have køleskabe i grupperum. Køleskabe skal være A++ mærkede og må ikke være udstyret med frostboks.

  Læs om regler for brug af køleskabe m.v.

   

 • +

  Levende lys og åben ild

  Det er ikke tilladt at anvende levende lys, åben ild, fyrværkeri og lignende i grupperum, på kontorer, i fællesområder og frokoststuer etc.  i AAU’s bygninger. Campus Service anbefaler, at man i stedet for levende lys anvender LED-lys.

  Undtaget fra denne regel er brug af ild i sikrede laboratorieområder, hvor det er en relevant del af laboratoriearbejdet.

 • +

  Når du forlader et lokale

  Tjek at du har ryddet op efter dig og at vinduerne er lukkede. Husk at affald skal i containerne og at du skal slukke lyset, hvor det ikke sker automatisk.

  Hvis du har brug for at låne kost, klud eller spand eller lignende, kan du henvende dig til Facility Support kontoret.

 • +

  Overnatning på AAU

  Det er som udgangspunkt ikke tilladt at overnatte i AAU’s lokaler.

  Der kan kun dispenseres fra denne regel i forbindelse med helt særlige arrangementer, som skal aftales via AAU Booking, AAUBooking@adm.aau.dk.

 • +

  Plakater m.v.

  Plakater kan ophænges på ”SPOT” opslagstavlerne. Der må ikke ske ophængninger på vægge, vinduer, døre osv.

 • +

  Rygning

  Rygning er ikke tilladt indendørs. Vi henviser til udendørs rygeområder ved de opstillede askebægre/rygeskure.

  Se AAU’s rygepolitik

 • +

  Tomme flasker m.v.

  Tomme pant-plastflasker og -dåser skal afleveres i de grønne returpant-containere, som er opstillet ved affaldsstationerne. Øvrige plastflasker m.v. skal i de relevante affaldscontainere.

  Tomme spritbeholdere skal afleveres i containerne til tom spritemballage