Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøsektionen er delt mellem HR og Campus Service. Opgavefordelingen er:

HR-afdelingen

  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • psykisk arbejdsmiljø

Campus Service

  • Kemisk-biologisk arbejdsmiljø og
  • fysisk arbejdsmiljø, herunder sikkerhed

Arbejdsmiljøsektionen på AAU

Miljø

Miljølederen håndterer div. opgaver vedr. miljø på hele universitetet og hjælper afdelingerne med evt. miljøspørgsmål, bl.a. vedr. miljøtilladelser og miljøtilsyn. Se mere på green.aau.dk

Miljø og bæredygtighed på AAU

sikker kemi

AAU arbejder målrettet med at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af stoffer og materialer - fra de kommer til/indkøbes af AAU til de bortskaffes igen som kemikalieaffald

sikker kemi

Energi

Campus Service er i gang med at opbygge energiledelsessystem ISO 50001, for at sikre AAUs målsætning bliver overholdt og efterlever Green Campus’s vision.

Campus Service har derfor etableret en vidensgruppe, der skal være med til at opbygge et energiledelsessystem, og en hjemmeside er under udvikling.

Energiledelse på aau

Hjertestartere

Hjertestarterne er fordelt i bygningerne, så der aldrig er mere end ca. 5 minutter til den nærmeste hjertestarter, uanset hvor man befinder sig på campus.

Læs om hjertestartere her